Opzeggen

Wilt u stoppen met de lessen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande per 1ste van elke maand. Opzegging door de klant kan schriftelijk of per mail worden gedaan.

Let op! Het lidmaatschap van de KNHS dient door de klant zelf te worden opgezegd.