Opzeggen

De kwartaalkaart kan zowel door de klant als door MRC Marcroix worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (uiterlijk een maand voor het einde van het kwartaal). Dat betekent dat er moet worden opgezegd uiterlijk vóór 1 maart, vóór 1 juni, vóór 1 september of vóór 1 december.
Opzegging door de klant kan schriftelijk of per mail worden gedaan.

Let op! Het lidmaatschap van de KNHS dient door de klant zelf te worden opgezegd bij de KNHS.